Samenwerken – Huisartsenzorg IJsselstein – IJsselstein
Header afbeelding
Huisartsenzorg IJsselstein
Marinus Vermeerplein 2 3402 HZ
IJsselstein

Samenwerken

Samenwerken in de gezondheidszorg is van essentieel belang. Samenwerking draagt bij aan een goede afstemming in zorg aan de patienten. Wij hebben dan ook regelmatig contact met diverse zorgverleners teneinde u als patient kwalitatief hoogstaande zorg te bieden. Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingen met de gemeente IJsselstein, psychologen, fysiotherapie, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen enzovoort. Een aantal van deze samenwerkingen zijn op organisatie- en/of op regioniveau ingericht. Onderstaand enkele samenwerkingen nader toegelicht.

 

Unicum Lekstroom

Mensen met een chronische aandoening zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten hebben hiervoor contact met diverse zorgverleners. Denk aan uw huisarts, een specialist, de praktijkondersteuner en bijvoorbeeld ook een diëtist. De zorg die deze verschillende zorgprofessionals samen leveren, noemen wij ketenzorg. Voor het organiseren van deze ketenzorg zijn onze huisartsenpraktijken aangesloten bij zorggroep Unicum. De aan UNICUM verbonden huisartsen gaan voor optimale 7×24 uurs-zorg: integraal en wijkgericht. Om dit te realiseren werken zij intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van inwoners van de regio. Meer informatie kijk op: www.unicum-huisartsenzorg.nl.

 

ZorgSaam IJsselstein – Organisatie & Infrastructuur

Zorg leveren we niet alleen. Vaak heeft u als inwoner met meerdere zorgverleners te maken. Afhankelijk van uw aandoening en/of levensfase komt u in contact met verschillende zorgverleners bijvoorbeeld uw huisarts, maatschappelijk werk, sociaal- en jeugdteam, psycholoog, of wijkverpleging. Alle eerstelijns zorgverleners in IJsselstein werken samen om de zorg rondom inwoners nog beter op elkaar af te stemmen. We maken hierbij niet alleen afspraken over verwijzen, maar kijken met elkaar hoe we de zorg voor u als patient goed kunnen inrichten: Wie kan wat op welke moment voor u betekenen. We hebben daarbij aandacht voor het voorkomen van gezondheidsproblemen en/of achteruitgang. Uiteraard houden wij altijd rekening met uw privacy.

 

Huisartsenpost Nieuwegein

De Huisartsenspoedpost Nieuwegein is onderdeel van regionale huisartsenorganisatie UNICUM Huisartsenzorg. Bij dringende en noodzakelijk huisartsenzorg in de avond, nacht en weekend dragen zij zorg voor de juiste hulp. Kijk op website: www.huisartsenspoedpost-nieuwegein.nl.

 

Apotheken IJsselstein

De nauwe samenwerking op lokaal niveau draagt bij aan het verbeteren van de service, kwaliteit en veiligheid voor u als patiënt. Huisartsen en apothekers bespreken regelmatig de medicatierichtlijnen die onderhevig zijn aan veranderingen en beide zijn continu waakzaam op de beste therapie. Dit kan tot gevolg hebben dat zij gezamenlijk besluiten een verandering in uw medicijngebruik door te voeren. Dit wordt uiteraard met u als patiënt besproken: hetzij door de apotheek, dan wel door de huisarts of doktersassistent.

 

Erasmus Medisch Centrum en IPCI

In het kader van wetenschappelijk onderzoek werken wij samen met o.a. Erasmus Medisch Centrum en IPCI. Wetenschappelijk onderzoek met patiëntengegevens is belangrijk voor de verbetering van de gezondheidszorg in Nederland. In het kader van wetenschappelijk onderzoek werken wij samen met o.a. Erasmus Medisch Centrum en IPCI. Wetenschappelijk onderzoek met patiëntengegevens is belangrijk voor de verbetering van de gezondheidszorg in Nederland. Voor onderzoek zijn vaak gegevens nodig van duizenden patiënten. Het IPCI-project (Integrated Primary Care Information) van afdeling Medische Informatica van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zoekt naar antwoorden op vragen als: Welke geneesmiddelen worden door huisartsen voorgeschreven bij welke ziekte en waarom? Gaan klachten wel echt weg van die medicijnen en hoelang duurt dat? Hoe zit het met de verschillende bijwerkingen van allerlei geneesmiddelen? Op onze huisartsenpraktijk werken we mee aan dit onderzoek. De onderzoekers krijgen geanomiseerd onze medische gegevens. De onderzoekers kunnen ook niet zien van welke patiënt de medische gegevens zijn. Het IPCI-project heeft een strenge Raad van Toezicht die erop let dat de gegevens zeer zorgvuldig worden gebruikt. Heeft u bezwaar tegen het anoniem gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, dan is het belangrijk dat u dat aan ons vertelt. Uw gegevens worden dan niet gebruikt voor onderzoek.