Landelijk Schakel Punt (LSP) – Huisartsenzorg IJsselstein – IJsselstein
Header afbeelding
Huisartsenzorg IJsselstein
Marinus Vermeerplein 2 3402 HZ
IJsselstein

Landelijk Schakel Punt (LSP)

Als uw huisarts zijnde houden wij een dossier over u bij. Vanaf 1 januari 2013 mogen wij deze gegevens niet zomaar met andere zorgverleners delen. Daarvoor hebben wij uw toestemming nodig. Als u geen toestemming geeft, dan kunnen andere zorgverleners die zijn aangesloten op de zorginfrastructuur uw gegevens niet inzien in een noodsituatie en/of tijdens een onverwacht bezoek in het weekend aan de huisartsenpost. Zij mogen uw gegevens alleen inkijken als het nodig is voor uw behandeling.

U kunt via de link de video bekijken met ondertiteling in diverse talen.

Waar geeft u toestemming voor? Bij het uitwisselen van gegevens gaat het om uw persoonlijke informatie. Voor u is het van belang goed te weten waar u toestemming voor geeft. Kijk daarom op de website: www.volgjezorg.nl.

Hoe kunt u toestemming regelen? Sinds halverwege 2016 wordt de toestemming direct bij inschrijving in de praktijk gevraagd en verwerkt. Heeft u zich voor 2016 ingeschreven, dan kunt u als volgt uw toestemming alsnog regelen:

  • U kunt het mondeling doorgeven tijdens een contact met de praktijk.
  • U opent hier het formulier, vult dit in en geeft het af op de praktijk. In verband met de corona verzoeken wij u het formulier op te sturen naar de praktijk.
  • U regelt online uw toestemming via de website www.volgjezorg.nl. U heeft hiervoor een DigiD met sms functie nodig. De toestemmingsregistratie komt automatisch in de berichtenbox van de zorgaanbieder terecht. In verband met de corona heeft deze werkwijze onze voorkeur.

Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel ouder (of voogd) als het kind toestemming moeten geven. Voor deze laatste groep geldt dat beide toestemming moeten geven, anders geldt het als geen toestemming.

Intrekken van u uw toestemming? Uw toestemming kunt u altijd weer intrekken. Dit doet u bij de betreffende zorgverlener: neemt u daarvoor contact op met onze assistentes. U kunt dit ook online regelen bij www.volgjezorg.nl.

Afschermen van bepaalde gegevens van uw dossier? Het is mogelijk bepaalde gegevens uit uw dossier af te schermen. Bespreek met uw huisarts welke gegevens u afgeschermd wilt hebben.

Tijdelijke aanpassing – toestemming gegevens delen via het LSP Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.

Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. Maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.  Wilt u alsnog uw toestemming nu regelen, kijk dan bij “Hoe kunt u toestemming regelen”.